Símbolos de expresión

Esta función devolve o símbolo alxébrico dunha expresión numérica.

Función Sgn

Devolve un enteiro entre -1 e 1 que indica se o número pasado á función é positivo, negativo ou cero.

Precisamos da súa axuda!