Función Abs

Devolve o valor absoluto dunha expresión numérica.

Sintaxe:


Abs (Número)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Any numeric expression that you want to return the absolute value for. Positive numbers, including 0, are returned unchanged, whereas negative numbers are converted to positive numbers.

O seguinte exemplo usa a función Abs para calcular a diferenza entre dous valores. Non importa que valor introduce primeiro.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Introduza a primeira cantidade","Entrada de valor"))
    siW2 = Int(InputBox("Introduza a segunda cantidade","Entrada de valor"))
    Print "A diferenza é "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Precisamos da súa axuda!