Valores absolutos

Esta función devolve valores absolutos.

Abs Function

Devolve o valor absoluto dunha expresión numérica.

Precisamos da súa axuda!