Función Int

Devolve a parte enteira dun número.

Sintaxe:

Int (Número)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Any valid numeric expression.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' returns the value 3
    Print Int(0) ' returns the value 0
    Print Int(-3.14159) ' returns the value -4
End Sub

Precisamos da súa axuda!