Función Fix

Devolve o valor enteiro dunha expresión numérica eliminando a súa parte fraccionaria.

Sintaxe:

Fix (Expresión)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Expression: Numeric expression that you want to return the integer value for.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) REM devolve 3.
    Print Fix(0) REM devolve 0.
    Print Fix(-3,14159) REM devolve -3.
End Sub

Precisamos da súa axuda!