Función Sqr

Calcula a raíz cadrada dunha expresión numérica.

Sintaxe:


Sqr (Número)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Any numeric expression that you want to calculate the square root for.

A raíz cadrada dun número é aquel que multiplicado por si mesmo produce o número inicial; por exemplo, a raíz cadrada de 36 é 6.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Precisamos da súa axuda!