Xeración de números aleatorios

As seguintes instrucións e funcións xeran números aleatorios.

Instrución Randomize

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Función Rnd

Devolve un número aleatorio entre 0 e 1.

Precisamos da súa axuda!