Función Log

Devolve o logaritmo natural dun número.

Sintaxe:


Log (Número)

Valor de retorno:

Duplo

Parámetros:

Number: Any numeric expression that you want to calculate the natural logarithm for.

O logaritmo natural é o logaritmo de base e, que é unha constante cun valor aproximado de 2,718282...

Para calcular logaritmos de calquera base (n) para calquera número (x), divida o logaritmo natural de x polo logaritmo natural de n, desta forma:

Log n(x) = Log(x) / Log(n)

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,«Multiplicación por función logarítmica»
End Sub

Precisamos da súa axuda!