Funcións exponenciais e logarítmicas

O Basic do LibreOffice admite as seguintes funcións exponenciais e logarítmicas.

Función Exp

Devolve a base do logaritmo natural (e = 2.718282) elevado a unha potencia.

Log Function (BASIC)

Devolve o logaritmo natural dun número.

Precisamos da súa axuda!