Sin Function

Devolve o seno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Sintaxe:


Sin (Number As Double) As Double

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Numeric expression that defines the angle in radians that you want to calculate the sine for.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


' Neste exemplo, a entrada seguinte é posíbel nun triángulo recto:
REM O ángulo (en graos) e o seu lado oposto para calcular a lonxitude da hipotenusa:
Sub ExampleSine
REM Pi = 3,1415926 é unha variábel predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduza a lonxitude do lado oposto: ","Lado Oposto")
    dAlpha = InputBox("Introduza o ángulo Alfa (en graos): ","Alfa")
    Print "A lonxitude da hipotenusa é"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Precisamos da súa axuda!