Función Sin

Devolve o seno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Mediante o ángulo Alfa, a función Sin devolve o coeficiente da lonxitude do lado oposto dun ángulo e a lonxitude da hipotenusa nun triángulo rectángulo.

Sin(Alfa) = lado oposto ao ángulo/hipotenusa

Sintaxe:


Sin (Número)

Valor de retorno:

Duplo

Parámetros:

Number: Numeric expression that defines the angle in radians that you want to calculate the sine for.

Para converter graos en radiáns, multiplique os graos por Pi/180. Para converter radiáns en graos, multiplique os radiáns por 180/Pi.

grad=(radiant*180)/pi

radiant=(grad*pi)/180

Pi é aproximadamente 3.141593.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


' Neste exemplo, a entrada seguinte é posíbel nun triángulo recto:
REM O ángulo (en graos) e o seu lado oposto para calcular a lonxitude da hipotenusa:
Sub ExampleSine
REM Pi = 3,1415926 é unha variábel predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduza a lonxitude do lado oposto: ","Lado Oposto")
    dAlpha = InputBox("Introduza o ángulo Alfa (en graos): ","Alfa")
    Print "A lonxitude da hipotenusa é"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Precisamos da súa axuda!