Cos Function

Calcula o coseno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Sintaxe:


Cos (Number As Double) As Double

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Numeric expression that specifies an angle in radians that you want to calculate the cosine for.

Para converter graos en radiáns, multiplique os graos por pi/180. Para converter radiáns en graos, multiplique os radiáns por 180/pi.

grao=(radián*180)/pi

radián=(grao*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


REM O seguinte exemplo permite, para un triángulo rectángulo, a entrada de
REM a secante e o ángulo (en graos) e calcula a lonxitude da hipotenusa:
Sub ExampleCosinus
REM Pi arredondado = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Introduza a lonxitude do lado adxacente: ","Adxacente")
    dAngle = InputBox("Introduza o ángulo Alfa (en graos): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Precisamos da súa axuda!