Función Cos

Calcula o coseno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Mediante o ángulo Alfa, a función Cos calcula o coeficiente da lonxitude do lado adxacente ao ángulo, dividido pola lonxitude da hipotenusa nun triángulo rectángulo.

Cos(Alfa) = Adxacente/Hipotenusa

Sintaxe:


Cos (Número)

Valor de retorno:

Duplo

Parámetros:

Number: Numeric expression that specifies an angle in radians that you want to calculate the cosine for.

Para converter graos en radiáns, multiplique os graos por pi/180. Para converter radiáns en graos, multiplique os radiáns por 180/pi.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi é a constante fixa de circunferencia co valor arredondado de 3,14159...

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


REM O seguinte exemplo permite, para un triángulo rectángulo, a entrada de
REM a secante e o ángulo (en graos) e calcula a lonxitude da hipotenusa:
Sub ExampleCosinus
REM Pi arredondado = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Introduza a lonxitude do lado adxacente: ","Adxacente")
    dAngle = InputBox("Introduza o ángulo Alfa (en graos): ","Alfa")
    Print "A lonxitude da hipotenusa é"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Precisamos da súa axuda!