Atn Function

Función trigonométrica que devolve o arco tanxente dunha expresión numérica. O valor de retorno está no intervalo de -Pi/2 a +Pi/2.

The arctangent is the inverse of the tangent function. The Atn Function returns the angle "Alpha", expressed in radians, using the tangent of this angle. The function can also return the angle "Alpha" by comparing the ratio of the length of the side that is opposite of the angle to the length of the side that is adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Atn(side opposite the angle/side adjacent to angle)= Alpha

Sintaxe:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Number: Any numerical expression that represents the ratio of two sides of a right triangle. The Atn function returns the corresponding angle in radians (arctangent).

Para converter radiáns en graos, multiplique os radiáns por 180/pi.

grao=(radián*180)/pi

radián=(grao*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


    REM O seguinte exemplo calcula para un triángulo rectángulo,
    REM o ángulo Alfa a partir da tanxente do ángulo Alfa:
    Sub ExampleAtn
    REM Pi = 3,14159 arredondado é unha constante predefinida
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Introduza a lonxitude do lado adxacente ao ángulo: ","Adxacente")
      d2 = InputBox("Introduza a lonxitude do lado oposto ao ángulo: ","Oposto")
      Print "O ángulo Alfa é"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " graos"
    End Sub
  

Precisamos da súa axuda!