Funcións trigonométricas

LibreOffice Basic soporta as seguintes funcións trigonométricas.

Atn Function

Función trigonométrica que devolve o arco tanxente dunha expresión numérica. O valor de retorno está no intervalo de -Pi/2 a +Pi/2.

Cos Function

Calcula o coseno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Sin Function

Devolve o seno dun ángulo. O ángulo especifícase en radiáns. O resultado está entre -1 e 1.

Tan Function

Determines the tangent of an angle. The angle is specified in radians.

Precisamos da súa axuda!