Funcións numéricas

As seguintes funcións numéricas realizan cálculos. Os operadores matemáticos e lóxicos descríbense noutra sección. As funcións distínguense dos operadores en que as funcións pasan argumentos e devolven valores mentres que os operadores devolven un valor a través da combinación de dúas expresións numéricas.

Funcións trigonométricas

LibreOffice Basic soporta as seguintes funcións trigonométricas.

Funcións exponenciais e logarítmicas

O Basic do LibreOffice admite as seguintes funcións exponenciais e logarítmicas.

Xeración de números aleatorios

As seguintes instrucións e funcións xeran números aleatorios.

Cálculo de raíz cadrada

Use esta función para calcular raíces cadradas.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Valores absolutos

Esta función devolve valores absolutos.

Símbolos de expresión

Esta función devolve o símbolo alxébrico dunha expresión numérica.

Conversión de números

As seguintes funcións converten números dun formato a outro.

Precisamos da súa axuda!