Operador «/»

Divide dous valores.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 / Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical value that contains the result of the division.

Expresión1, Expresión2: Calquera cadea ou expresión numérica que desexe converter.

Exemplo:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Precisamos da súa axuda!