Operador «+»

Suma ou combina dúas expresións.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 + Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical expression that contains the result of the addition.

Expresión1, Expresión2: Calquera grupo de expresións numérica que queira combinar ou sumar.

Exemplo:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Precisamos da súa axuda!