Operador «*»

Multiplica dous valores.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 * Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric expression that records the result of a multiplication.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira multiplicar.

Exemplo:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Precisamos da súa axuda!