Operador «-»

Subtrae dous valores.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 - Expresión2

Parámetros:

Result: Any numerical expression that contains the result of the subtraction.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira restar.

Exemplo:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Precisamos da súa axuda!