Mathematical Operators

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores matemáticos.

Este capítulo fornece unha visión xeral dos operadores aritméticos que poden ser necesarios para efectuar cálculos nun programa.

Operador «-»

Subtrae dous valores.

Operador «*»

Multiplica dous valores.

Operador «+»

Suma ou combina dúas expresións.

Operador «/»

Divide dous valores.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

Operador «^»

Eleva un número a unha potencia.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Precisamos da súa axuda!