XOR Operator

Realiza unha combinación de comparación exclusiva de dúas expresións.

Sintaxe:


Result = Expression1 XOR Expression2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the combination.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira combinar.

Unha conxunción lóxica de comparación exclusiva de dúas expresións booleanas devolve True só se ambas son diferentes entre si.

Unha conxunción de comparación exclusiva bit a bit devolve un bit se o correspondente está activado nunha das dúas expresións.

Exemplo:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Precisamos da súa axuda!