Not Operator

Nega unha expresi贸n invertendo os valores dos bits.

Sintaxe:


Resultado = Not Expresi贸n

Par谩metros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the negation.

Expresi贸n: Calquera expresi贸n que queira negar.

Ao negar expresi贸ns booleanas, o valor True muda a False, e viceversa.

Nunha negaci贸n bit a bit, inv茅rtese cada bit individual.

Exemplo:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM Devolve -11
    vOut = Not(vC > vD) REM Devolve -1
    vOut = Not(vB > vA) REM Devolve -1
    vOut = Not(vA > vB) REM Devolve 0
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!