Imp Operator

Realiza unha implicación lóxica en dúas expresións.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 Imp Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the implication.

Expression1, Expression2: Any expressions that you want to evaluate with the Imp operator.

Se usa o operador Imp en expresións booleanas, só se devolve False se o resultado da primeira expresión é True e o da segunda é False.

Se usa o operador Imp en expresións de bits, elimínase un bit do resultado se o correspondente está activado na primeira expresión e o referente se elimina na segunda expresión.

Exemplo:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM devolve -1
  vOut = B > A Imp B > C REM devolve -1
  vOut = A > B Imp B > D REM devolve 0
  vOut = (B > D Imp B > A) REM devolve -1
  vOut = B Imp A REM devolve -1
End Sub

Precisamos da súa axuda!