Eqv Operator

Calcula a equivalencia lóxica de dúas expresións.

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 Eqv Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the comparison.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións que queira comparar.

When testing for equivalence between Boolean expressions, the result is True if both expressions are either True or False.

Nas comparacións entre bits, o operador Eqv só activa o bit correspondente do resultado se está activado ou desactivado en ambas as expresións.

Exemplo:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C REM devolve -1
  vOut = B > A Eqv B > C REM devolve 0
  vOut = A > B Eqv B > D REM devolve 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) REM devolve -1
  vOut = B Eqv A REM devolve -3
End Sub

Precisamos da súa axuda!