Operadores lóxicos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores lóxicos.

Combinan (bit a bit) o contido de dúas expresións ou variábeis, por exemplo, para comprobar se bits específicos están ou non activados.

AND Operator

Combina dúas expresións de forma lóxica.

Eqv Operator

Calcula a equivalencia lóxica de dúas expresións.

Imp Operator

Realiza unha implicación lóxica en dúas expresións.

Not Operator

Nega unha expresión invertendo os valores dos bits.

Or Operator

Realiza unha disxunción OR lóxica en dúas expresións.

XOR Operator

Realiza unha combinación de comparación exclusiva de dúas expresións.

Precisamos da súa axuda!