Funcións de tratamento de erros

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

Función CVErr

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión de variante do tipo método «Erro».

Función Erl

Devolve o número da liña onde se produciu o erro durante a execución do programa.

Función Err

Devolve un código de erro que identifica o erro que se produciu durante a execución do programa.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Función IsError

Comproba se unha variábel contén un valor de erro.

Función Error

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Statement

Activa unha rutina de tratamento de erros tras producirse un erro, ou retoma a execución do programa.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Precisamos da súa axuda!