Timer Function

Devolve un valor que especifica o número de segundos que pasaron desde a media noite.

Icona Nota

Primeiro, declare unha variábel para chamar á función Timer e atribúalle o tipo de datos "Long", en caso contrario devólvese un valor de data.


Sintaxe:


 Timer

Valor de retorno:

Data

Exemplo:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Precisamos da súa axuda!