Función Timer

Devolve un valor que especifica o número de segundos que pasaron desde a media noite.

Icona Nota

Primeiro, declare unha variábel para chamar á función Timer e atribúalle o tipo de datos "Long", en caso contrario devólvese un valor de data.


Sintaxe:


Timer

Valor de retorno:

Data

Exemplo:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Segundos desde a media noite"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"A hora é"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Precisamos da súa axuda!