Timer Function

Devolve un valor que especifica o n煤mero de segundos que pasaron desde a media noite.

Icona Nota

Primeiro, declare unha vari谩bel para chamar 谩 funci贸n Timer e atrib煤alle o tipo de datos "Long", en caso contrario dev贸lvese un valor de data.


Sintaxe:


 Timer

Valor de retorno:

Data

Exemplo:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Precisamos da s煤a axuda!