Time Statement

Esta función devolve a hora actual do sistema como unha cadea en formato «HH:MM:SS».

Sintaxe:


Time

Parámetros:

Text: Any string expression that specifies the new time in the format "HH:MM:SS".

Exemplo:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"A hora é"
End Sub

Precisamos da súa axuda!