Data e hora do sistema

As seguintes funcións e instrucións determinan ou devolven a data e hora do sistema.

Función Date

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Returns the current system date and time as a Date value.

Función Time

Esta función devolve a hora actual do sistema como unha cadea en formato «HH:MM:SS».

Timer Function

Devolve un valor que especifica o número de segundos que pasaron desde a media noite.

Precisamos da súa axuda!