Función TimeSerial

Calcula un valor de hora en serie para os parámetros da hora, minuto e segundo especificados pasados como valor numérico. Pode usar este valor para calcular a diferenza entre horas.

Sintaxe:


TimeSerial (Hour, Minute, Second)

Valor de retorno:

Data

Parámetros:

hour: Any integer expression that indicates the hour of the time that is used to determine the serial time value. Valid values: 0-23.

minute: Any integer expression that indicates the minute of the time that is used to determine the serial time value. In general, use values between 0 and 59. However, you can also use values that lie outside of this range, where the number of minutes influence the hour value.

second: Any integer expression that indicates the second of the time that is used to determine the serial time value. In general, you can use values between 0 and 59. However, you can also use values that lie outside of this range, where the number seconds influences the minute value.

Exemplos

12, -5, 45 corresponde a 11, 55, 45

12, 61, 45 corresponde a 13, 2, 45

12, 20, -2 corresponde a 12, 19, 58

12, 20, 63 corresponde a 12, 21, 4

Use a función TimeSerial para converter calquera hora nun único valor que pode usar para calcular diferenzas entre horas.

A función TimeSerial devolve o tipo Variante con VarType 7 (Data). Este valor almacénase internamente como un número de dupla precisión entre 0 e 0,9999999999. Ao contrario das funcións DateSerial ou DateValue, onde os valores de data en serie se calculan como días relativos a unha data fixa, pode efectuar cálculos cos valores devoltos pola función TimeSerial, mais non pode avalialos.

Na función TimeValue, pode pasar unha cadea como un parámetro que contén a hora. Na función TimeSerial, no entanto, pode pasar os parámetros individuais (hora, minuto,segundo) como expresións numéricas separadas.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dData,64,"Hora como numero"
    MsgBox sData,64,"Hora con formato"
End Sub

Precisamos da súa axuda!