Función Second

Devolve un número enteiro que representa os segundos do número de hora en serie xerado pola función TimeSerial ou TimeValue.

Sintaxe:


Second (Número)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Number: Numeric expression that contains the serial time number that is used to calculate the number of seconds.

This function is the opposite of the TimeSerial function. It returns the seconds of a serial time value that is generated by the TimeSerial or TimeValue functions. For example, the expression:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

devolve o valor 41.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "O segundo exacto da hora actual é "& Second( Now )
End Sub

Precisamos da súa axuda!