Minute Function (BASIC)

Devolve o minuto da hora que corresponde ao valor de hora en serie xerado polas funcións TimeSerial ouTimeValue.

Sintaxe:


    Minute (Número)
  

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Number: Numeric expression that contains the serial time value that is used to return the minute value.

This function is the opposite of the TimeSerial function. It returns the minute of the serial time value that is generated by the TimeSerial or the TimeValue function. For example, the expression:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

devolve o valor 30.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "o minuto actual é "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Precisamos da súa axuda!