Función CDateToUnoTime

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

Sintaxe:


CDateToUnoTime(aDate)

Valor de retorno:

com.sun.star.util.Time

Parámetros:

aDate: Date value to convert

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Precisamos da súa axuda!