Función CDateToUnoDate

Returns the date as a UNO com.sun.star.util.Date struct.

Sintaxe:


CDateToUnoDate(aDate)

Valor de retorno:

com.sun.star.util.Date

Parámetros:

aDate: Date to convert

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Precisamos da súa axuda!