Funcións de data e hora

Use as instrucións e funcións aquí descritas para executar cálculos de data e hora.

LibreOffice Basic lets you calculate time or date differences by converting the time and date values to continuous numeric values. After the difference is calculated, special functions are used to reconvert the values to the standard time or date formats.

Icona Suxestión

You can combine date and time values into a single floating-decimal number. Dates are converted to integers, and times to decimal values. LibreOffice Basic also supports the variable type Date, which can contain a time specification consisting of both a date and time.


Conversión de valores de datas

As seguintes funcións converten valores de data para calcular números e viceversa.

Conversión de valores de hora

As funcións seguintes converten valores de hora en números calculábeis.

Data e hora do sistema

As seguintes funcións e instrucións determinan ou devolven a data e hora do sistema.

Precisamos da súa axuda!