Function FileExists

Determina se un ficheiro ou cartafol está dispoñíbel no soporte de datos.

Sintaxe:


FileExists(NomeFicheiro As String | NomeCartafol As String)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

FileName | DirectoryName: Any string expression that contains an unambiguous file specification. You can also use URL notation.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Precisamos da súa axuda!