Instrución Kill

Elimina un ficheiro do disco.

Sintaxe:


Kill Ficheiro As String

Parámetros:

File: Any string expression that contains an unambiguous file specification. You can also use URL notation.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

76 Ruta non atopada

Exemplo:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Precisamos da súa axuda!