Funci贸n GetAttr

Devolve un patr贸n de bits que identifica o tipo de ficheiro ou o nome dun volume ou dun cartafol.

Sintaxe:


GetAttr (Texto As String)

Valor de retorno:

Enteiro

Par谩metros:

Text: Any string expression that contains an unambiguous file specification. You can also use URL notation.

Esta funci贸n determina os atributos dun ficheiro especificado e devolve o patr贸n de bits que pode axudar a identificar os seguintes atributos de ficheiro:

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

53 Ficheiro non atopado

Valor

Named constant

Valor

Definici贸n

ATTR_NORMAL

0

Ficheiros normais.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file

ATTR_SYSTEM

4

System file

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Devolve s贸 o nome do directorio.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Se desexa saber se est谩 activado alg煤n bit do byte de atributo, use o m茅todo de consulta seguinte:

Exemplo:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM Define target for error-handler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!