Función FileLen

Devolve o tamaño dun ficheiro en bytes.

Sintaxe:


FileLen (Text As String)

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

Text: Any string expression that contains an unambiguous file specification. You can also use URL notation.

Esta función determina o tamaño dun ficheiro. Se chama a función FileLen para un ficheiro aberto, devolve o tamaño do ficheiro antes de que se abrise. Para determinar o tamaño actual dun ficheiro aberto, use a función Lof.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Precisamos da súa axuda!