Función FileDateTime

Devolve unha cadea que contén a data e a hora en que un ficheiro se creou ou modificou por última vez.

Sintaxe:


FileDateTime (Texto As String)

Parámetros:

Text: Any string expression that contains an unambiguous (no wildcards) file specification. You can also use URL notation.

Esta función determina a hora exacta da creación ou da última modificación dun ficheiro, en formato «MM.DD.AAAA HH.MM.SS».

Pódense configurar as opcións rexionais para controlar o formato dos números, datas e moedas no Basic de LibreOffice en - Configuración de idioma - Idiomas. Nos códigos de formato de Basic o punto usado para os decimais en inglés (.) emprégase sempre como marcador para o separador de decimais da configuración local e é substituído polo carácter correspondente.

Aplícase o mesmo na configuración rexional dos formatos de data, hora e moeda. O código de formato de Basic interprétase e móstrase de acordo coa súa configuración rexional.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Precisamos da súa axuda!