Instrución FileCopy

Copia un ficheiro.

Sintaxe:


FileCopy Source As String, Destination As String

Parámetros:

Source: Any string expression that specifies the name of the file that you want to copy. The expression can contain optional path and drive information. If you want, you can enter a path in URL notation.

Destination: Any string expression that specifies where you want to copy the source file to. The expression can contain the destination drive, the path, and file name, or the path in URL notation.

Icona Nota

Só pode usar a instrución FileCopy para copiar ficheiros que non están abertos.


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

76 Ruta non atopada

Exemplo:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Precisamos da súa axuda!