Función CurDir

Devolve unha cadea variante que representa o camiño actual da unidade de disco especificada.

Icona Aviso

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaxe:


CurDir [(Texto As String)]

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Text: Any string expression that specifies an existing drive (for example, "C" for the first partition of the first hard drive).

Se non hai unha unidade de disco especificada ou se a unidade é unha cadea de lonxitude cero (""), CurDir devolve o camiño da unidade actual. LibreOffice Basic informa dun erro se a sintaxe da descrición da unidade de disco é incorrecta, non existe ou a súa letra é posterior á letra definida en CONFIG. SYS coa instrución Lastdrive.

Esta función non distingue entre maiúsculas e minúsculas.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

68 Dispositivo non dispoñíbel

7 Non hai memoria suficiente

51 Erro interno

Exemplo:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Precisamos da súa axuda!