Instrución ChDrive

Modifica a unidade de disco actual.

Icona Aviso

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaxe:


ChDrive Texto As String

Parámetros:

Text: Any string expression that contains the drive letter of the new drive. If you want, you can use URL notation.

A unidade debe ter unha letra maiúscula. En Windows, a letra atribuída á unidade está restrinxida pola configuración de LASTDRV. Se o argumento da unidade é unha cadea de varios caracteres, só é relevante a primeira letra. Se tenta acceder a unha unidade inexistente, prodúcese un erro ao cal pode responder coa instrución OnError.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

68 Dispositivo non dispoñíbel

76 Ruta non atopada

Exemplo:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" REM Só é posíbel se existe unha unidade 'D'
End Sub

Precisamos da súa axuda!