Xestión de ficheiros

As funcións e instrucións para xestionar ficheiros descríbense aquí.

Instrución ChDir

Modifica o cartafol ou disco actual.

Instrución ChDrive

Modifica a unidade de disco actual.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Función Dir

Devolve o nome dun ficheiro, dun cartafol, ou de todos os ficheiros e cartafoles dunha unidade ou cartafol que coincidan co camiño de busca especificado.

Function FileAttr

Devolve o modo de acceso ou o número de acceso do ficheiro aberto coa instrución Open. O número de acceso do ficheiro depende do sistema operativo (OSH = Operating System Handle).

Instrución FileCopy

Copia un ficheiro.

Función FileDateTime

Devolve unha cadea que contén a data e a hora en que un ficheiro se creou ou modificou por última vez.

Function FileExists

Determina se un ficheiro ou cartafol está dispoñíbel no soporte de datos.

Función FileLen

Devolve o tamaño dun ficheiro en bytes.

Función GetAttr

Devolve un patrón de bits que identifica o tipo de ficheiro ou o nome dun volume ou dun cartafol.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Instrución Kill

Elimina un ficheiro do disco.

Instrución MkDir

MkDir Statement diagram

Crea un cartafol no soporte dos datos.

Instrución Name

Renomea un ficheiro ou cartafol existente.

Instrución RmDir

Elimina un cartafol existente no soporte de datos.

Instrución SetAttr

Configura a información de atributo do ficheiro especificado.

Precisamos da súa axuda!