Función Lof

Devolve o tamaño dun ficheiro aberto en bytes.

Sintaxe:


Lof (NúmeroFicheiro)

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

FileNumber: Any numeric expression that contains the file number that is specified in the Open statement.

Icona Suxestión

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

52 Erro no nome ou número do ficheiro

Exemplo:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sTexto As Variant REM debe ser unha variante
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumero,1 REM Posición ao comezo
  Put #iNumero,, "Esta é a primeira liña de texto" REM Fill with text
  Put #iNumber,, "Esta é a segunda liña do texto"
  Put #iNumber,, "Esta é a terceira liña do texto"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumero,,"Esta é unha nova liña de texto"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Este é o texto do rexistro 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Precisamos da súa axuda!