Función Loc

Devolve a posición actual nun ficheiro aberto.

Sintaxe:


Loc(NúmeroFicheiro)

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

FileNumber: Any numeric expression that contains the file number that is set by the Open statement for the respective file.

Se usa a función Loc para abrir un ficheiro de acceso aleatorio, devolve o número do último rexistro lido ou escrito.

No caso dun ficheiro secuencial, a función Loc devolve a posición no ficheiro dividida por 128. Para ficheiros binarios, devolve a posición do último byte lido ou escrito.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

52 Erro no nome ou número do ficheiro

Precisamos da súa axuda!