Función Eof

Determina se o apuntador de ficheiro chegou ao final do ficheiro.

Sintaxe:


Eof (ExpresiónEnteiro As Integer)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Intexpression: Any integer expression that evaluates to the number of an open file.

EOF utilízase para evitar erros ao tentar obter datos despois do final dun ficheiro. Cando usa a instrución Input ou Get para ler dun ficheiro, o apuntador do ficheiro avanza de acordo co número de bytes lidos. Cando chega ao final do ficheiro, EOF devolve o valor "True" (-1).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

52 Erro no nome ou número do ficheiro

Exemplo:

Precisamos da súa axuda!