Instrución Get

Le un rexistro dun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes dun ficheiro binario a unha variábel.

See also: PUT Statement

Sintaxe:

Get Statement diagram


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parámetros:

fileNum: Any integer expression that determines the file number.

recordNum: For files opened in Random mode, recordNum is the number of the record that you want to read.

For files opened in Binary mode, filePos is the byte position in the file where the reading starts.

If recordNum and filePos are omitted, the current position or the current data record of the file is used.

variábel: Nome da variábel que desexa ler. Use calquera tipo de variábeis excepto as de obxectos.

Exemplo:

Precisamos da súa axuda!