Función de Entrada/Saída de ficheiros

Instrución Get

Le un rexistro dun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes dun ficheiro binario a unha variábel.

Instrución Input#

Le datos dun ficheiro secuencial aberto.

Instrución Line Input

Le cadeas dun ficheiro secuencial nunha variábel.

Instrución Put

Escribe un rexistro nun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes nun ficheiro binario.

Instrución Write

Escribe datos nun ficheiro secuencial.

Función Loc

Devolve a posición actual nun ficheiro aberto.

Función Seek

Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement.

Función Eof

Determina se o apuntador de ficheiro chegou ao final do ficheiro.

Función Lof

Devolve o tamaño dun ficheiro aberto en bytes.

Axúdenos, por favor!