Función de Entrada/Saída de ficheiros

Instrución Get

Le un rexistro dun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes dun ficheiro binario a unha variábel.

Input# Statement

Le datos dun ficheiro secuencial aberto.

Instrución Line Input#

Reads a line from a sequential file into a variable.

Instrución Put#

Escribe un rexistro nun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes nun ficheiro binario.

Instrución Write#

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Función Loc

Devolve a posición actual nun ficheiro aberto.

Función Seek

Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement.

Función Eof

Determina se o apuntador de ficheiro chegou ao final do ficheiro.

Función Lof

Devolve o tamaño dun ficheiro aberto en bytes.

Precisamos da súa axuda!