Abrir e pechar ficheiros

Instrución Close

Pecha un ficheiro aberto anteriormente coa instrución Open.

FreeFile Function

Devolve o seguinte número de ficheiro dispoñíbel para abrir un ficheiro. Utilice esta función para abrir un ficheiro usando un número que non estea en uso por un ficheiro aberto.

Instrución Open

Abre un canal de datos.

Instrución Reset

Pecha os ficheiros abertos e escribe no disco o contido dos búfers de ficheiro.

Precisamos da súa axuda!