Funcións de cor

Esta sección describe as funcións en tempo de execución utilizadas para definir cores.

Blue Function

Returns the blue component of the specified composite color code.

Función Green

Returns the Green component of the given composite color code.

Función Red

Returns the Red component of the specified composite color code.

QBColor Function

Returns the RGB color code of the color passed as a color value through an older MS-DOS based programming system.

RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Precisamos da súa axuda!